ISUZU D-MAX !! สีช็อคโกแล็ต “น้องขน”

สีช็อคโกแล็ต “น้องขน” กับคอนเซ็ปการแต่ง ที่พี่สิท Sorasith Noijaiboon ตั้งใจสร้างสรรค์ให้ทั้งสีและของแต่งแต่ละชิ้นซ้ำกับคนอื่นน้อยที่สุด 😍 ISUZU D-MAX !! * สีช็อคโกแล็ต “น้องขน” กับคอนเซ็ปการแต่ง ที่พี่สิท Sorasith Noijaiboon ตั้งใจสร้างสรรค์ให้ทั้งสีและของแต่งแต่ละชิ้นซ้ำกับคนอื่นน้อยที่สุด 😍 #SithRacingShop #ImagePhotoType 📸

Read More